Професионални пчелари от Силистра вече работят в малко предприятие за мед

С бурканче мед, произведено в пчелините на „Булмод“ ЕООД бяха изпратени журналистите и гостите, участвали в заключителната пресконференция по проект „Обучение в професионално пчеларство – устойчивост и развитие

С бурканче мед, произведено в пчелините на „Булмод“ ЕООД бяха изпратени журналистите и гостите, участвали в заключителната пресконференция… по проект „Обучение в професионално пчеларство – устойчивост и развитие  на печеливш бранш за България”.

С предоставената финансова помощ в размер 98 508 евро се изгради  минипредприятие за преработка и разфасовка на пчелен мед. Базовият пчелин е разположен в община Силистра, но 1000 кошера се предвиждат върху закупената по проекта платформа в екологично чистите зони край Алфатар и Дулово, където се събира цветен мед.

В условия на световна икономическа криза, проектът оказа помощ на местното население. Преквалифицирани са 15 безработни, които вече не само имат свидетелство за квалификация по професията „пчелар”, но и желанието да работят за този бизнес. 10 от тях са назначени за 1 година в дружеството, а останалите имат шанса да опитат да превърнат своите знания в доходоносно хоби. Разработена е дългосрочна стратегия за развитие на човешките ресурси. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програма ФАР “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”.