Птиците по дунавското крайбрежие и в резервата „Сребърна” опасно намаляват

Намаление на числеността на гнездящите птици в смесените колонии по Дунав са установили специалисти от Федерацията на природозащитните сдружения „Зелени Балкани”, съобщиха от федерацията след проведена този месец експедиция по Дунав от Видин до Силистра.

За сметка на това е установено увеличение на числеността на големия корморан. Според специалистите не е изключено това да е причина за намаление на другите видове в колониите. Образували са се пясъчни „коси” по реката, на една от които в близост до резервата „Сребърна” са наблюдавани 170 розови пеликани. Наблюдавани са също късопръст ястреб, морски орли, червеноврати гмурци, сиви гъски.

Установено е, че в сравнение с предишни години е намалял и уловът на риба. В крайречните местообитания негативно влияние оказват множеството укрепвания на брега с бетонни и каменни насипи, унищожаването на крайречните островни гори и замяната им с хибридни тополи.

За катастрофално намаляване на популацията на птиците и в резервата „Сребърна” през последните години, алармира през пролетта и орнитологът д-р Росен Илиев. Според него напълно изчезнал вид все още няма, но може би е въпрос на време и този процес да започне. Драстично е намалял броят на традиционни обитатели на езерото, като зеленоглавата патица, даде пример д-р Илиев. Допреди 10-15 години тя наброявала 5-6 хиляди птици, а общо в резервата гнездели и живеели по 25-30 000 водолюбиви представители на пернатия вид. Към момента трудно могат да се забележат кафявата, сивата, къдроглавата и малката бяла чапла, които също живеели на големи колонии в резервата и водните тиритории около него.

Основна причина за пагубната статистика са хората и тяхната цивилизация, сподели д-р Росен Илиев. Използването на все повече химически вещества и техните разновидности във всяка дейност на човешкото битие е факторът, влияещ върху популацията на птиците. Химията е навлязла във водите и в храната на всички животни в ареала на резервата и пораженията са многопосочни, убеден е д-р Илиев. Най-страшното е, че химизацията постепенно действа и в процеси от фауната и флората, които не са изследвани. При птиците в жлезите с вътрешна секреция, в механизмите за размножаване и снасяне на яйцата и др.