„Пусть всегда будет солнце“ набира участници за областния етап на фестивала  

Областен етап на Националния фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“ ще се проведе на 11 май от 11,00 ч. в салона на общината в Силистра. Фестивалът се организира от Национално движение „Русофили“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката и със съдействието на Фонд „Русский мир“ и община Силистра.

Участват деца в предучилищна възраст и ученици от първи до дванадесети клас. Целите на фестивала са популяризиране на руската поезия, песен и танц, приобщаване на младото поколение към богатството на руската култура, създаване на интерес към изучаване на руския език.

Заявка за участие може да бъде изтеглена от www.rusofili.bg – раздел „Конкурси“, „Пусть всегда будет солнце“. Изпращат се на Нина Димитрова, областен координатор на Движение „Русофили” в Силистра, тел. 0888816821; email: [email protected] на адрес: 1000 София, ул. „Г. С. Раковски” №108 – Национално Движение „Русофили“ на хартиен носител или на e-mail: [email protected]

Географското положение на Силистра е благоприятно за проникване на руската култура в този район на страната. Според запазени документи в Държавния архив на Силистра руски език като учебен предмет е въведен в Силистра още през 1865-1866 г. Голяма част от местната интелигенция по онова време е учила в руски училища. Любопитен факт е, че в Алфатар е направен първият превод на Ботевата балада „Хаджи Димитър“ на руски език. В Дунавския парк на Силистра е издигнат паметник на Лев Толстой, посетил града през Кримската война като руски хусар. В Силистра и Тутракан са преведени за пръв път на български език произведения на някои руски автори като Антон Чехов.