Пшеницата и ечемикът се развиват много добре

Преобладаващата част от засетите с пшеница и ечемик площи в Силистренско са в много добро състояние, показва справка от Областната земеделска дирекция.

За стопанската 2019/2020 г. на територията на Силистренска област са засети 441 520 декара с пшеница. Растенията са в начална фаза на братене. Състоянието на 63,4% е много добро, добро на 27,5 на сто и средно – на 9,1%. Пропаднали площи с мека пшеница няма. Наторяване с минерални торове е извършено на 79,3%, а третиране с хербициди – на 20,7 на сто.

Засетите с ечемик площи са 35 890 декара. Посевите също са в начална фаза на братене. Състоянието на 54,3% е много добро, добро на 30,6 на сто и средно – на 15 на сто. Наторяване е извършено на 73,8% и третиране с хербициди на 26,2 на сто. Нападение от гризачи на площите с пшеница и ечемик няма.