Пътеводител на Силистра дарява кметът на децата

Детски пътеводител с послание от кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов ще получат всички деца от първи до шести клас в навечерието на Коледните празници. Подаръкът ще бъде разпространен чрез директорите на деветте училища на територията на общината. Той е продукт на издателство „Фабер“ във Велико Търново по поръчка на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в тираж от 1950 броя.

Пътеводителят за децата на Силистра включва 150 интересни, занимателни и образователни страници, част от които разказват историята на града, представят забележителни личности и културно-историческото наследство.