Разписание на автобусните линии от общинската транспортна схема по време на епидемията

Изпълнение на автобусни линии от общинската транспортна схема на община Силистра, във връзка с обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13.03.2020 г. и разрастващата се пандемия от COVID-19.

Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, временно, до отмяна на извънредното положение, автобусните линии от общинската транспортна схема ще се изпълняват със следните часове на тръгване:

№ 1 – сп. „АВТОГАРА СИЛИСТРА” – кв. „ТРИЪГЪЛНИКА”

РАЗПИСАНИЕ ПРЕЗ ДЕЛНИЧНИ ДНИ:

от сп. „Автогара Силистра” – 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00

от сп. кв. „Триъгълника” – 06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15

№ 2 – СИЛИСТРА – АЙДЕМИР, кв. „ТАТАРИЦА” и № 2А – СИЛИСТРА – АЙДЕМИР, кв. „ТАТАРИЦА”

РАЗПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНО:

от кв. „Татарица“ – 05.30 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00

от гр. Силистра – 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30

№ 5 – СИЛИСТРА – КАЛИПЕТРОВО (ж. п. гара)

РАЗПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНО:

от гр. Силистра – 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40

№ 5А – СИЛИСТРА – КАЛИПЕТРОВО (центъра)

РАЗПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНО:

от гр. Силистра – 07.00 09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00

от с. Калипетрово (центъра) – 07.40 09.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.40

№ 6 – ЦЕНТЪРА (многофункционална сграда) – ГРОБИЩЕН ПАРК

РАЗПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНО:

от сп. „Центъра (многофункционална сграда)“ – 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05

от Гробищен парк – 09.15 11.15 13.15 15.15 16.45

№ 20 – СИЛИСТРА – ИШИРКОВО

РАЗПИСАНИЕ ЕЖЕДНЕВНО:

от гр. Силистра – 07.20 13.50 17.20

от с. Иширково – 08.10 15.00 18.10

№ 22 – СИЛИСТРА – ВЕТРЕН

от гр. Силистра – 07.20 15.20

от с. Ветрен – 08.20 16.20

№ 23 – СИЛИСТРА – БЪЛГАРКА

от гр. Силистра – 09.30 17.30

от с. Българка – 10.15 18.30

№ 25 – СИЛИСТРА – БАБУК

от гр. Силистра – 06.00 17.50

от с. Бабук – 06.52 18.55

от с. Казимир – 06.45 18.45

№ 33 СИЛИСТРА – ПОП КРАЛЕВО

от гр. Силистра – 07.30 (четвъртък и събота) 15.40 (четвъртък и неделя)

от с. Поп Кралево – 08.06 16.16

Горепосоченото изпълнение на автобусните линии от общинската транспортна схема на Община Силистра е съгласно получени уведомителни писма и предложения от превозвачите. При последващи промени в изпълнението ще Ви информираме допълнително.