Разясняваха на ученици в Алфатар, Средище и Ситово домашното насилие

Децата в Средище научиха как да се борят с домашното насилие
Децата в Средище научиха как да се борят с домашното насилие

В изпълнение на програмата на Детската полицейска академия, реализираща се в общините Алфатар, Кайнарджа и Ситово бяха проведени уроци по темата за домашното насилие. Участниците бяха запознати със социалния бич на обществто, правната рамка по темата, възможностите за защита и компетентните институции, от които могат да потърсят съдействие. Организатор на урока в Алфатар бе полицейски инспектор Атанас Атанасов, а в Средище, Кайнарджанско, колегата му Теодор Гърдев.

Лектори на срещите бяха Христина Кирова, социален работник в Кризисния център за хора, обект на домашно насилие и трафик, Галя Иванова – юрист към Центъра за консултиране и превенция на домашното насилие и Кризисния център в Силистра и психологът Яна Михнева. Провеждането на такива срещи е заложено в годишния план на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра, чиито членове са Областната дирекция на МВР, окръжните съд и прокуратура, социалните служби и общините, НПО и др.