Районният съд в Тутракан ще работи с недобор от 7 съдебни заседатели

Четиринадесет нови съдебни заседатели към Районния съд в Тутракан с мандат 2020-2024 г. положиха клетва пред Общото събрание на съдиите. Съкратеният съдийски щат в тутраканския Районен съд поставя в невъзможност съдиите там да провеждат общи събрания, поради което събитието се проведе в Съдебната палата в град Силистра.

Съгласно изискванията на Закона за съдебната власт Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Силистра утвърждава бройката и избира предложените от съответните общински съвети съдебни заседатели към всеки от районните съдилища в съдебния район.

През следващите четири години Районен съд–Тутракан ще се наложи да работи и с намален състав от съдебни заседатели. Общинският съвет в Тутракан не успя да запълни утвърдената квота от 16 представители на обществеността, а е предложил 9 кандидатури, или със 7 по-малко от утвърдения брой. Така вместо от 21 заседатели, в състава на съда разглеждащ наказателни дела, за престъпления наказуеми с над 5 години лишаване от свобода, ще се включват съдебни заседатели от избраните 14 граждани.

Най-младият съдебен заседател е на 36 години, а най-възрастният на 66 години. Девет от заседателите са с висше, а двама с полувисше образование. Четирима от положилите клетва са били заседатели в предходния мандат.

След ритуала по полагане на клетва всички съдебни заседатели подписаха клетвени листове и преминаха първоначално обучение.