Реализиран проект „Международно сътрудничество в професионалното обучение“ в ПЗГ „Добруджа“

51Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр.Силистра тази година  работи по проект „Международно сътрудничество в професионалното обучение“ с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Проектът стартира на 01.06.2015г. и  приключи на 01.06.2016г.

20 ученици под ръководството и прякото наблюдение на двама ръководители  проведоха производствена практика на реални работни места в нашата югоизточна съседка – РТурция, в гр.Чорлу, обл.Текирда. Мобилността се осъществи в периода от 03.04 до 23.04.2016г. Партньор на гимназията по проекта беше Професионална гимназия по технически и индустриални специалности в гр.Чорлу.

Предварителната подготовка на учениците бе проведена в три модула – професионален, езиков и културен.
С реализирането на този проект  се предостави възможността на учениците от нашата гимназия да се запознаят с опита и постиженията в областта на земеделието в РТурция и пряко да наблюдават и участват в производствения процес в реална работна среда. Получиха възможност да усвоят нови знания и умения в областта на селското стопанство, да се запознаят с традицонни и иновативни технологии в областта на механизацията на селското стопанство и растениевъдството, да сравнят реалностите в българското и турското стопанство, да наблюдават и участват в дейности свързани с тяхната професия и да приложат придобитите знания и умения след завръщането си в България, както в училище, така и в бъдещата им работа. Запознаха се с нови хора и добиха впечатления от обществения живот в РТурция, посетиха туристически забележителности.

След приключване на мобилността учениците получиха документ Europass Мобилност.