Рисунки и есета за толерантността ще творят силистренските деца

Ученически конкурс “Дъга на толерантността” организират община Силистра и Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

Темата за рисунка е „Празниците на етносите в нашия край”, а за есе и разказ – „Светът на етносите – познат и непознат”. Една от целите е да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България. Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел. Те ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда за всеки един раздел и възрастова група. Победителите ще получат грамоти и предметни награди. Творбите могат да се изпращат до 29 март /четвъртък/ включително на адреса на община Силистра за конкурса „Дъга на толерантността”

Телефони за информация: 086/816 258, имейл [email protected].

1 thought on “Рисунки и есета за толерантността ще творят силистренските деца

Comments are closed.