Санират 8 училища и детски градини

3 училища и 5 детски градини в Силистра ще бъдат санирани с европейски пари, съобщиха от местната общинска администрация. Одобреният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ проект на силистренската община – „Внедряване

3 училища и 5 детски градини в Силистра ще бъдат санирани с европейски пари, съобщиха от местната общинска администрация. Одобреният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ проект на силистренската община – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в Община Силистра”по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), бе представен официално от кмета Иво Андонов и екипа на проекта
Договорът за безвъзмездно финансиране е подписан през декември, 2010 година, с управляващия орган на оперативната програма „Регионално развитие“, разказа Андонов. Той съобщи, че за внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградите на детски градини „Иглика, „Роза“, „Радост“ и техните филиали, както и на ПМГ, ЕГ и ОУ „Иван Вазов“, за 2 години ще бъдат инвестирани над 4 млн. лв. От тях 3 385 хил. лв. ще бъдат осигурени от Европа, а останалите 712 хил. лв. са от хазната на кметството, за което има положително гласуване от страна на Общинския съвет.
Предвидено е да се направи топлоизолация на външни стени, на покриви, подмяна на дограма, на отоплителни инсталации, въвеждане на енергоспестяващи осветление и на автоматизирани системи за управление на потреблението на енергия, съобщи ръководителката на проекта арх. Антонина Огнева.  Според кмета Андонов, новите котли ще бъдат съобразени с предстоящото газифициране на Силистра.
В осемте учебни заведения учат и работят над 2 500 души. По информация от директорите на училищата сега около 80 на сто от бюджета, предвиден за енергийни разходи, се харчи за отопление. Очакванията са със санирането да бъде постигната ефективност от клас „Б“, при най-висок енергиен клас „А“, подчерта арх. Огнева.
Специалистите предвиждат също да бъде реализиран и екологичен ефект от спестени въглеродни емисии и намалено топлинно замърсяване на околната среда.
„До 23 май е срокът за подаване на тръжната документация от страна на строителните фирми , а до 2 юни е срокът за подаване на офертите“, обяви кметът Андонов. Той изрази надежда , че голяма част от силистренски фирми ще се включат в търга, за да спечелят конкурса , което пък ще даде възможност и на други по-малки фирми-изпълнители също да получат работа в рамките на проекта.
Три години след въвеждането на обектите в експлоатация те ще бъдат наблюдавани от европейски специалисти за качеството на изпълнената работа.

8 thoughts on “Санират 8 училища и детски градини

 1. Забранено е влизането с велосипеди в Дунавската градина , има общинска наредба и знак до шадравана Паркът е пешеходна зона , нека да се уважаваме

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  1. АА, пий си лекарствата редовно.

   Има и наредба, че не трябва да има и бездомни кучета. Нека се уважаваме, ама..

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

   1. Не е наредба за кучетата – закон е. АА е прав, никой не спазва тази забрана за велосипеди, както и не са хванати бездомните кучета. Трябва да се дава гласност на тези неща, а не след като стане злополука – тогава всички ще писнат, но ще е късно.

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 2. До 23 май е срокът за подаване на тръжната документация от страна на строителните фирми….
  не е ли срокът за закупуване на тръжна документация?

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 3. До г-жа Юлия Минчева – гл. експерт „ОПП“. Оправете си документацията за участие:
  съгл. чл.57, ал.2 от ЗОП в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя
  КРИТЕРИЙ и посочените в документацията изисквания. Вашият критерий е ик. най изгодна оферта при следните показатели – цена; техническо предложение; срок на изпълнение; отложено плащане – а вие сте посочили че искате срока на отложено плащане да бъде поставен в плик №1? Нали това е критерий?
  Защо срока на изпълнение тогава ви е посочен да бъде поставен в плик №2?

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 4. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи“ по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в Община Силистра“ е перфектна, поради което не се нуждае от „оправяне“. Месец и половина беше проверявана в детайли от експерти на Управляващия орган на ОПРР – МРРБ и беше одобрена без възражения във варианта, в който е обявена.
  Както правилно е отбелязал анонимният коментатор, в плик № 2 се поставят ДОКУМЕНТИТЕ, свързани с изпълнението на поръчката. Тъй като срокът на отложено плащане очевидно не е документ, а информация, същият правилно е изискан в Офертата и мястото му е в плик № 1 по силата на чл. 57, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП.
  Неграмотното тълкуване на закона води до погрешни изводи като горния. Следвайки същата логика, някой би могъл да умозаключи, че законодателят се е объркал, приемайки текста на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП, тъй като цената също е един от показателите за оценка на офертите, следователно мястото и на ценовото предложение е в плик № 2. Уви, не е там.

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  1. Драги Валентин Кръстев, по същия начин миналата година беше изготвена тръжна документация за ползване на кредит от Общината и в документацията по същата твоя и на администрацията логика беше поискана информация за лихвения процент по кредита в плик1, а в плик 2 трябваше да присъства отново същата цифра, но вече като критерий за оценка на предложението. И знаеш ли как завърши търга – беше обжалван от единия участник за неточна документация и беше прекратена процедурата. След което се мина на пряко договаряне (с ДСК). Сиреч (както казва ББ) хубаво си го написал, но ако можеш и да изпълниш това дето си написал и защитаваш – аз ще се казвам фирма Водно строителство.

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.