Сеитбата в Силистренско е на финала

Направена е предсеитбена подготовка на 553 597 декара земя в Силистренско, показва справка от Областната земеделска дирекция. Извършена е дълбока оран на 489 000 декара.

Продължава сеитбата. Вече са засети 397 300 дка пшеница, 37 800 дка ечемик, 1 500 дка тритикале и 67 997 дка зимна маслодайна рапица. През миналата година стопаните от Силистренско са засели 453 877 декара пшеница, 38 620 декара ечемик, 220 декара тритикале и 95 061 декара зимна маслодайна рапица.