Силистра замърсена между трета и пета степен

В астрономическата обсерватория “Галилео Галилей” в Силистра правиха наблюдения за светлинната замърсеност на града.

Марлена Любенова с младите астрономи от Силистра
Марлена Любенова с младите астрономи от Силистра

В астрономическата обсерватория “Галилео Галилей” в Силистра правиха наблюдения за светлинната замърсеност на града… В наблюденията, които са част от международната инициатива “Черно небе”, участваха ученици и техните родители. Светлинна замърсеност е прекомерната осветеност на населените места от ненужни, неподходящи  или неправилно монтирани осветителни тела и реклами. Оценява се по скала от 0 до 8, като се броят седемте ярки звезди на съзвездието “Орион””, които стават видими след залез слънце. Осмата степен отговаря на обстановката в планините, далеч от населените места, обясни  ръководителката на обсерваторията Марлена Любенова. Според нея има изследвания, че светлинната замърсеност влияе отрицателно на популацията на някои животински видове и на човешкото здраве. Напоследък са се появили публикации, че тя е и една от причините за рака на млечната жлеза.
В обсерваторията са правени и други наблюдения за светлинната замърсеност през месец февруари. Резултатите от тях показват, че Силистра се вмества между трета и пета степен на скалата. Правят се постъпки на 24 април за около 30 минути да бъде изгасено осветлението в района на обсерваторията за по-прецизни наблюдения. Резултатите за светлинната  замърсеност на Силистра ще бъдат предоставени на общинското ръководство.