Силистра остава с 5 средищни училища

Пет са средищните училища в община Силистра. Решението е публикувано в бр.84 на Държавен вестник от 2 ноември. Запазва се статутът на средищни училища на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Калипетрово и ОУ „Св. Климент Охридски”, село Професор Иширково. За първи път са включени три у

Пет са средищните училища в община Силистра. Решението е публикувано в бр.84 на Държавен вестник от 2 ноември. Запазва се статутът на средищни училища на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Калипетрово и ОУ „Св. Климент Охридски”, село Професор Иширково. За първи път са включени три училища от град Силистра – СОУ „Никола Вапцаров”, СОУ „Юрий Гагарин” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
По смисъла на Закона за народната просвета за средищно училище се определя това, което се намира в най-близкото населено място, където се обучават най-малко 10 ученици до 16-годишна възраст от населено място, в което няма училище. С Постановлението на Министерски съвет е изпълнено решение, взето на заседание на Общински съвет-Силистра. На средищните училища се предоставят допълнителни средства от централния бюджет за осигуряване обучението на пътуващите ученици за транспортни разходи, за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене, в размер на 474 лв.
От началото на 2012 г. тези училища участват в проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007-2013 г. и водеща организация Министерство на образованието, младежта и науката. С проекта се замества националното финансиране с европейско, като се разширява не само за пътуващите ученици, а за всички ученици от І до VІІІ клас, заявили желание за участие в полуинтернатни групи.

1 thought on “Силистра остава с 5 средищни училища

  1. Какво са 5 училища за кмета, до края на мандата му ще са 2-3 най- много.

    Палец нагоре 3 Палец надолу 1

Comments are closed.