Силистра ще се развива по 3 направления през следващите 7 години

Общо 3 проектни предложения за развитието и бъдещето на град Силистра през следващите 7 години бяха представени през тази седмица на обществеността за публично обсъждане в рамките на на подготвяния за реализация проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г.” Той се осъществява по линия на операти

Общо 3 проектни предложения за развитието и бъдещето на град Силистра през следващите 7 години бяха представени през тази седмица на обществеността за публично обсъждане в рамките на на подготвяния за реализация проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г.” Той се осъществява по линия на оперативната програма „Регионално развитие“.
Публичните обсъждания, в които се включиха жители на Силистра, общественици, общински съветници, както и цялото ръководство на общината, продължиха в рамките на два дни.
„Силистра – дунавски град с конкурентноспособна икономика и добра среда за живот и отдих“ е първото предложение. То включва  насърчаване на инвестициите, заетостта, изграждане на добра техническа инфраструктура. Ефективно използване потенциала на р. Дунав за развитие на търговския обмен, бизнес развитието и туризма. Подобряване качеството на живот на гражданите на Силистра е условие за задържане на младите хора и създаване на условия за тяхната реализация и личностно развитие.
Второто – „Обновен град на Дунав, с грижа за реализацията и бъдещето на силистренци и удобството на неговите гости“ – включва подобряване условията за трудова реализация, подобряване на инфраструктурата, парковите пространства и достъпа до културно-историческите забележителности на града. Насърчаване на творческите и спортни изяви на младите хора и инвестиции в тяхното развитие и здраве.
Третото – „Силистра – екологичен дунавски град с добра инфраструктура и условия за бизнес и туризъм„, включва подобряване на екологичната инфраструктура в жилищните райони, чистотата и тишината на града, инвестиции в защитени зони, туристически атракции, озеленяване, превръщане на парковото пространство около р. Дунав в привлекателно място за отдих и туризъм. Насърчаване на енергоспестяващите инвестиции и диверсифициране на източниците.
Проектът на зоните за въздействие в града разпределя територията на гр. Силистра на зони с: икономическо развитие), публични функции с високо значение, зони със социален характер. Те бяха оценени по 4 критерия: социален, икономически, екологичен и състояние на физическата среда. Сред предложенията на гражданите бе оптимизирането на Промишлена зона „Запад“, комбинацията от зоните Север, Гробищен парк и Изток, Пристанищният район.

3 thoughts on “Силистра ще се развива по 3 направления през следващите 7 години

  1. Къде остават Ореховата гора и крепостта Меджиди табия?Там нищо ли няма да се направи?

    Палец нагоре 7 Палец надолу 0

  2. няма,няма да го построим скоро

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  3. КАКВО ЩЕ РАЗВИВАТ, ТО ХОРА НЕ ОСТАНАХА В ГРАДА. ИЗГОНИХТЕ МЛАДИТЕ, А СТАРИТЕ ЕДВАМ СВЪРЗВАТ ДВАТА КРАЯ. БЕЗСРАМНИЦИ

    Палец нагоре 14 Палец надолу 0

Comments are closed.