; Силистренка научи китайци как общуват различните култури по света | ПАРАЛЕЛ 44 __ ПОРТАЛЪТ
 
|

Силистренка научи китайци как общуват различните култури по света

Диана Бебенова-Николова с китайските си колеги и ръководството на Русенския университет пред паметника на Конфуций

Диана Бебенова-Николова с китайските си колеги и ръководството на Русенския университет пред паметника на Конфуций

Ръководствата на Русенския университет „Ангел Кънчев” и на Технологичния университет в град Ухан, Китай, подписаха рамков договор за сътрудничество. В момента китайският университет има 8 партньорства с чуждестранни висши училища за съвместно обучение за бакалавър или магистър, а ръководството му предложило деветата международна програма да се създаде с Русенския университет. Тя е в областта на компютърните науки и по нея от началото на следващата година 10 студенти могат да учат две години в Китай, а 10 китайски студенти ще се обучават в българския университет.

Създаденият през 1956 г. като висше училище за подготовка на аграрни инженери, университетът постепенно разширява кръга на специалностите, в които обучава студенти и в момента в него учат около 22 000 младежи и девойки

Тази година в университета в град Ухан по Програма „Еразъм +” специализира докторантът на университета силистренката Диана Бебенова-Николова, която водеше лекции по академичната дисциплина „Интеркултурна комуникация”.

– Госпожо Бебенова-Николова, наскоро се завърнахте от специализация в град Ухан, Китай, където на посещение бе и делегация на ръководството на Русенския университет /РУ/ “Ангел Кънчев”.

– Действително, професорите Велизара Пенчева и Христо Белоев бяха на посещение в Технологичния университет „Хубей” в Ухан.

Благодарение на Програма „Еразъм +” имах щастливата възможност да специализирам и преподавам в китайския университе в качеството си на докторант на РУ по “Интеркултурна комуникация”. В края на моя престой на посещение пристигнаха и гостите от Русе. Заедно с професорите Велизара Пенчева и Христо Белоев участвах в преговорите за продължаване на обмена между двата университета в рамките на Програма „Еразъм +” и създаване на възможности за китайски и български студенти да се обучават в различни специалности на разменни начала.

– Какво по-точно включваше Вашата специализация? Бихте ли обяснили какво се разбира под “Интеркултурна комуникация”?

– Основната задача на академичната дисциплина “Интеркултурна комуникация” е да “осветли” затрудненията, които се получават при общуване между хора от различни култури. За разбиране на това понятие много често се използва дефиницията на холандския учен Хеерт Хофстеде, който казва, че “културата е онова програмиране на мозъка, което отличава една културна група от друга”. Ние гледаме и разбираме света, както са ни учили на това нашите родители, образователната, политическата и социалната система в държавата, т.е цялото материално и нематериално наследство, което се предава през поколенията. В този смисъл може да се каже, че в много случаи един китаец мисли и възприема света от Конфуцианска гледна точка, за разлика от един българин, който е формирал светогледа и поведението си в различна историческа, религиозна и икономическа среда. И тези разлики стават особено видими при обсъждане на бъдещи съвместни дейности, например. Необходимо е да познаваме поне отчасти китайската култура, за да можем да разберем реакциите и поведението на евентуалните си китайски партньори и да постигнем успех в преговорите.

Как биха могли жителите на Силистра да се възползват от Вашите нови знания и опит?

На първо място, бих искала да изтъкна възможностите на Програма „Еразъм +” за обучение и развитие на компетенции. От началото на месец май неправителствената организация “Паралел-Силистра”, която оглавявам, започна работа като „Евродеск-Силистра” за разпространение на информация относно тази европейска програма. Задачата ни е възможно повече силистренци да получат възможността да участват в образователен обмен в чужбина, не само в държавите от ЕС, но и в Азия, както става ясно от моя опит. Колкото повече научаваме за света около нас, толкова по-добре го разбираме и се вписваме в него, а и толкова повече той научава за България и Силистра.

Също планирам да продължа преподавателската си дейност, както в нашия град, така и в Русе, особено след очакваното присъждане на докторска степен по „Интеркултурна комуникация”.

На последно, но не по важност място, бих искала да спомена и опита си във воденето на преговори с представители на китайските образователни и бизнес среди. Сега се чувствам достатъчно компетентна да подпомогна бъдещите планове на местната и областна управа за привличане на китайски инвестиции в региона, които обикновено първо са в сферата на образованието и културата, а след това в икономиката.

Така че, надявам се наистина да успея да приложа моите познания и опит в Силистра.

Коментирайте

Правила за коментиране