Силистренската Служба за съвети в земеделието е сред отличниците в страната

ZemedelieНад 700 селскостопански производители е консултирала Службата за съвети в земеделието в Силистра за първото шестмесечие на годината, с което се нарежда сред отличниците, редом с областите Добрич, Бургас и Кърджали.

По време на срещите всеки стопанин е получил актуална информация и съвети в областта на земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Общо в страната Националната служба за съвети в земеделието е консултирала и обучила над 5200 земеделски стопани в рамките на изнесени приемни и обучителни инициативи извън териториалните центрове във всяка една от 28-те области на страната, съобщи организацията. На територията на цялата страна бяха проведени и общо 77 информационни дейности. Събитията се организират съвместно с научни институти и организации под формата на обучителни срещи и семинари, на които над 2250 земеделски производители са получили информация по специализирани теми.