Силистренската Темида укрепи доверието в българското правосъдие

Организираната инициатива на тема „Органите на съдебната власт – гарант за укрепване на законността в търсене на истината и отстояване на справедливостта“ получи голямо обществено внимание. Присъстващите в зала 2 и зала 3 на Районния съд в Силистра ученици, граждани и журналисти изслушаха лекции за структурата и работата на съда от съдиите Люба Стоилкова, Жанет Борова, Галина Василева и Росен Костадинов.

Интересно и разбираемо бяха представени функциите на съдията, съдебните заседатели, прокурора, вещите лица, съдебния секретар. Специално внимание бе отделено на огромната роля на администрацията на съда, подпомагаща работата на магистратите. Всички заинтересовани посетиха деловодствата на съда и видяха интересни детайли от организацията на съдебната дейност. На гостите бяха показани видовете дела и образци на съдебни книжа. Учениците участваха активно и задаваха въпроси. Съдиите разказаха поучителни казуси от практиката си, споделяйки мотивите си да вземат правилно решение по граждански и наказателни дела.

Подчертано бе, че най-важните принципи, които магистратите отстояват в работата си са независимостта, върховенството на закона, защитата на основните човешки права и конституционни ценности.

Денят на отворените врати в Районен съд – Силистра бе част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, целяща популяризиране дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

В края на деня на отворените врати бяха връчени удостоверения за участие в Образователната програма на всички участвали ученици.