Силистренските жени били по-активни в интернет от мъжете

69,4% от домакинствата в Силистренско имат достъп до интернет в домовете си, показват резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/, съобщиха от силистренския отдел „Статистически изследвания“ към Националния статистически институт. Крайдунавска Добруджа е сред първенците в Северния централен район, където средният процент е 68,5. Средно за страната през годината 72,1% от домакинствата са свързани към глобалната мрежа. Преди 12 години, през 2006 г., когато започва изследването на Националния статистически институт едва 17% от българските домове имат достъп до интернет.

През текущата година 64,9% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от хората, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 9,2%.

Жените от област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 68,7 и 60,2%. Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване – 81,2% от хората с висше образование, 65,7% със средно и 53,9% от силистренци с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2018 г. делът на хората използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация в Силистренско е 10,4%, като за страната е 22,2%.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от хората могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722).