Силистренският архив откри интригуваща изложба на дарени лични документи  

Дарителска изложба бе открита в Държавния архив в Силистра по случай Празника на българските архивисти. Безспорен интерес предизвикват, според специалистите, експонатите от личния фонд на д-р Станка Георгиева – преподавател, краевед и изследовател на историята на Силистренския край и Добруджа, журналист. Автор е на книги, статии, рецензии, отзиви, научни публикации. Документите са получени в Държавния архив след смъртта на Георгиева в изпълнение на оставено от нея завещание.

Значимо дарение направила и Димитрина Христова, предоставила лични документи на Пирин Бояджиев – почетен гражданин на Силистра, дългогодишен учител, краевед и публицист. Умира в Силистра през 2005 г. Експонирани са и лични документи на Петър Шопов – един от основателите на Трудово-производителна кооперация „Дунав“ в Силистра. Документите са предадени от сина му Григор Шопов.

Интерес предизвиква и дарението на Стела Георгиева – дългогодишен учител. Тя е дарила документи за историята и дейността на Начално народно училище „Стефан Караджа“ в с. Поляна.

Архивът в Силистра е открит през 1963 г. след административно-териториална реформа през 1959 г. като отдел на Окръжния народен съвет. „Белите“ полета за документи от периода между 1913-1916 и 1919-1940 г. не са запълнени – особено от органите за управление, образованието и културата. Затова архивистите разчитат на постъпления на граждани, от дарители и притежатели на документи за изминалите десетилетия. До момента около 60 силистренци са дарили на Архива семейни и лични документи.