Силистренски общини съгласни да строят завод за преработка на отпадъци

Си

Силистренските общини Алфатар, Ситово, Дулово, Главиница и Кайнарджа, които членуват в сдружението с нестопанска цел „Регионален център за управление на отпадъците“, са се съгласили да участват в бъдещата експлоатация на завод за преработка на битови отпадъци край Силистра. Това стана ясно по време на… заседание на сдружението в понеделник.
За бъдещата инсталация е избрана технологията „Херхоф – сух стабилат“, която пред месец бе представена пред общинските съветници в Силистра, обясниха експерти. Според тях, съгласието на останалите общини от сдружението е било необходимо, за да може изграждането на завода край Силистра да започне.
По време на заседанието са били обсъдени и възможности за решаване на проблема с обезвреждането на строителни отпадъци. Направените предварителни проучвания от експерти в общината в Силистра показали, че добър вариант е изграждане на мрежа от площадки за складиране и обработка на отпадъци от строителството, които след рециклиране могат да се използват за пътни основи. За трошене и сортиране на отпадъците е необходима мобилна инсталация. Такъв тип организация ще даде възможност за ефективно използване и на новата техника от регионалното депо.
Идеята може да бъде реализирана чрез проект, смятат специалистите. Според тях, кметове и заместник-кметове от 5-те силистренски общини са подкрепили предложението и са се съгласили за разработването му. В хода на подготовката ще бъде направена и дългосрочна прогноза за ефективността от тази идея.  Двете теми ще бъдат обсъдени в общинските съвети по места, за да започне реалното им осъществяване.