Силистренски петокласници проведоха екскурзия в полицията

Доброволците от новия випуск на Детското полицейско управление в Силистра гостуваха в Районното управление. Като домакин началникът на управлението главен инспектор Траян Петров прие децата в кабинета си и накратко представи значението на своята длъжност за ефективното функциониране на полицейската институция.

В инструктивната зала на управлението доброволците се запознаха с различните направления на полицейската дейност, униформите, отличителните знаци и служебната карта, с която се легитимира всеки служител на реда. Темата бе представена от инспектора в Детска педагогическа стая Ирена Мърова, която отговори на многобройните въпроси на любознателните си „колеги“.

Визитата продължи в оперативната дежурна част, където децата видяха механизма на действие на единния европейски номер за спешни повиквания 112, а от дежурния служител научиха кога и как могат да потърсят помощ от полицията. В маршрута им бяха включени още научно-техническата лаборатория, помещенията за временно задържане и за оказване на полицейска закрила на малолетни и непълнолетни.

Националната програма „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи. На местно ниво доброволци в нейното тазгодишно издание са петокласници от СУ „Никола Вапцаров“ в Силистра.

1 thought on “Силистренски петокласници проведоха екскурзия в полицията

  1. Закарайте ги и в кауша за един ден.

    Палец нагоре 1 Палец надолу 0

Comments are closed.