Силистренското Паспортно се готви за голямата смяна на документи догодина

Десет пъти повече са личните документи за смяна през 2020 г., отколкото през настоящата, съобщи Ганка Георгиева, началникът на сектор „Български документи за самоличност“ /БДС/ при Областната дирекция на МВР в Силистра.

Според статистическите данни през 2020 г. изтича срокът на 18 016 лични карти, 10 851 паспорта и 6 640 свидетелства за управление на МПС, издадени от силистренското Паспортно. Цифрите показват, че броят на изтичащите лични карти през 2020 г. е десетократно по-голям от този за 2019 г. Например, през декември тази година изтича срокът на валидност на 205 лични карти, докато през декември 2020 г. техният брой е… 2186.

Догодина общо 15 служители на сектора в цялата област ще бъдат натоварени с обработката на данните и издаването на новите документи. Затова силистренската полиция поде информационна кампания и припомня на всички граждани за възможността да подменят личните си документи с изтичащ срок на валидност предсрочно.

За да избегнат очаквания наплив пред гишетата в сектор БДС и районните управления в Дулово и Тутракан, гражданите може да се възползват от възможността за предсрочна подмяна на личните си документи преди изтичане на тяхната валидност. За удобство подаването на заявления за издаване на лични документи като обикновена услуга може да се извърши по избор на гражданите във всяко едно подразделение на сектора – в Силистра, Дулово или Тутракан, независимо на територията на коя община е заявен постоянният им адрес. Предоставянето на бърза и експресна услуга ще продължи да се извършва само в сектор БДС в Силистра.

Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да подадат заявления за издаване на лични карти и паспорти по електронен път. Необходимо условие в този случай е да са налице актуални биометрични данни.

Същевременно силистренската полиция разпраща писма до институции, организации, предприятия и фирми с предложение служителите им да се възползват от възможността за организирано административно обслужване в сектор БДС в кратки срокове. За организиран прием на заявления ще бъде обособено специално гише, за да се ускори и улесни работният процес и да се спести време на хората.

От сектор БДС напомнят, че съгласно изискванията на Закона за българските лични документи, всеки гражданин е длъжен след изтичане на срока на валидност на личната му карта да подаде заявление за издаване на нова в срок от 30 дни. След изтичане на този едномесечен срок гражданите подлежат на санкция.

Любопитен факт от практиката на сектора разказа Ганка Георгиева. Наскоро на служителите се наложило да издадат паспорт на… 6-дневно бебе. „Можете да си представите как трябваше да го накараме широко да си отвори очите за снимката“.