Силистренското Паспортно тръгва с мобилна станция по фирми и институции

Осем държавни и общински институции в Силистра до момента са се възползвали от възможността за организиран прием на заявления за лични документи, съобщават от сектор „Български документи за самоличност“ в Областната дирекция на МВР. Така са приети и обработени над 200 заявления на граждани за издаване на лични карти и паспорти с изтичащ срок на валидност.

Още през месец ноември м.г. ОДМВР-Силистра информира с писма ръководителите на учреждения, организации, предприятия и фирми в региона за въведената услуга, улесняваща служителите при подмяната на личните им документи. След депозирано искане в деловодството на полицията се определя ден, в които става организираният прием на заявленията на служителите от съответното ведомство в Паспортната служба в Силистра. Прилаганият принцип е „Обслужване на едно гише“, а това съкращава процеса и пести време на хората.

В близките дни предстои да бъде осъществен изнесен прием на заявления в силистренско предприятие. С мобилна станция служители на сектор „Български документи за самоличност“ ще извършат услугата на място, без да се налага служителите да напускат работните си места. Пак там ще могат да бъдат заплатени необходимите такси чрез ПОС-терминално устройство на сектора. За повече информация – телефони 086 886201 и 086 886229.