Силистренско е в дъното по оценки на двата зрелостни изпита

Средният успех на матурата по български език и литература /БЕЛ/ в Силистренска област е 3,773. Резултатът е по-нисък спрямо миналата година, когато бе 3,912, и е по-нисък от средния за страната с 0,287 пункта, съобщиха от Регионалното управление на образованието.

На държавния зрелостен изпит се явиха 769 абитуриенти. Първото място по БЕЛ в областта отново се заема от ЕГ „Пейо Яворов“ в Силистра със среден успех 5,03. Второто място запазва ПМГ „Свети Климент Охридски“ в Силистра със среден успех 4,61. Тази година ПГСУАУ „Атанас Буров“ измести от третото място СУ „Йордан Йовков“ от Тутракан.

Последни по успех на матурата със среден резултат под 3,00 са трите общински земеделски гимназии – ПЗГ „Добруджа“, Силистра, ПГСС с. Ситово и ПГМСС „Никола Вапцаров“ с. Средище.

Двойките в областта са 136 и са повече от миналата година, като представляват 17,7% от общия брой оценени работи за областта.

Отличните оценки по БЕЛ са 37 или 4,8% от всички оценки.

Средният успех на явилите се на втори държавен зрелостен изпит е 4,115 и също е по-нисък от миналата година, когато бе 4,36. По-нисък е и спрямо националния среден резултат от 4,67.

Двете профилирани гимназии в Силистра – ПМГ и ЕГ, са отново с най-добри резултати и по среден успех на втория държавен зрелостен изпит. В челната тройка е и СУ „Васил Левски“ в Дулово.

Двойките на втория ДЗИ са 57, което се равнява на 11% от оценените работи. Най-много са слабите оценки по география и икономика – 37. Отличните оценки са 69 /13,4%/, като половината от тях са по биология и здравно образование.

1 thought on “Силистренско е в дъното по оценки на двата зрелостни изпита

  1. Докато съществуват училищата в Ситово и Средище ще е така. Учениците не знаят да говорят и пишат на български език, как да разсъждават ???

    Палец нагоре 3 Палец надолу 2

Comments are closed.