Силистренско е на дъното в страната по преки чуждестранни инвестиции

Почти 24,5 милиарда евро са били преките чуждестранни инвестиции в България през 2017 г. в нефинансовия сектор, сочат данни на Националния статистически институт, публикувани преди дни.

Сред шестте района за планиране Северният централен, в който е и Силистренска област, е на предпоследното, пето място, пред традиционно „бедния“ Северозападен район с 560 милиона евро. През 2017 г. инвеститори от чужбина са „налели“ в строителството на нови заводи, фабрики и друг бизнес в нашия район малко над 1 милиард евро.

Крайдунавска Добруджа е била най-непривлекателно място за предприемачите и те са инвестирали в нея само… 36 милиона евро или по около 360 евро на глава от населението. Пред нас е Монтанска област с над 38 милиона. Сред петте области в Северния централен район Разградска е предпоследна по инвестиции, но с над четири пъти повече от Силистренска – над 152 милиона. „Отличник“ е Русе с почти 375 милиона евро, с които е подпомогната местната икономика.

Традиционно с най-много чуждестранни инвестиции е град София с половината от сумата за цялата страна, следван от Варна, Бургас и Пловдив, получили по почти 2 милиарда евро.

Според специалисти чуждестранните инвестиции в Силистренско през 2017 г. са били основно в Дуловско, Главинишко и Тутраканско. В община Силистра две години бе открит силозният и пристанищен комплекс на американската компания АДМ. Тогава бе съобщено, че инвестицията е за около 10 милиона лева, но е направена за 10 години.

Думата „инвестиция“ произлиза от латински език и означава „влагам“. В най-честата си форма това са финансови вложения на средства в дадени обекти, за продължителен период от време. Целта им е нарастване на доходността и получаване на печалба чрез разширяване на капитала на съответния инвеститор.

Всяка инвестиция се характеризира с последващи плащания към съответния обект на инвестиране. Инвестициите играят съществена роля в икономиката. Практически именно те са необходимата предпоставка за стимулиране на икономиката в една държава или регион.

През последните години местните власти сочат като инвестиции средствата, отпуснати по спечелени „меки“ и „твърди“ проекти, финансирани по различните европейски програми, което не е коректно твърдение, коментират финансисти.