Силистренско е на последните места в страната по обезпеченост на лекари

Силистренска област е на предпоследно място в страната, единствено пред Видинска област, по обезпеченост на населението с лекари, сочат данните на Националния статистически институт за 2019 г.

Работещите лекари в лечебни и здравни заведения в Крайдунавска Добруджа са общо 299 от 18 специалности, сочи статистиката. От тях 52 са общопрактикуващи лекари. Сред специалистите най-много са педиатрите, хирурзите, акушер-гинеколозите и невролозите – съответно 23, 22 и 20. Най-малко сред лекарите със специализация са инфекционистите – трима.

Осигуреността със зъболекари за страната е средно 10,6 на 10 000 души от населението, като в Силистренско е сред последните – 5,9 на 10 000 души. След нас са областите Разград и Търговище.