Силистренско село празнува 230 години от основаването си

Двеста и трийсетата годишнина от основаването на силистренското село Краново ще бъде отбелязана на 5 ноември със съдействието на община Кайнарджа, читалище „Отец Паисий – 1942”, с. Кайнарджа и кметство Краново.
За годишнината е подготвен народен събор с участието на художествени колективи от народните чита

Двеста и трийсетата годишнина от основаването на силистренското село Краново ще бъде отбелязана на 5 ноември със съдействието на община Кайнарджа, читалище  „Отец Паисий – 1942”, с. Кайнарджа и кметство Краново.
За годишнината е подготвен народен събор с участието на художествени колективи от  народните читалища „Йордан Драгнев – 1894“ от с. Крушари, „Стефан Караджа –  1936“ от с. Телериг, община Крушари,  „Втори юни – 1941 “ от с. Александрия, община Крушари, „Иван Вазов – 1941“ от с. Срацимир, община Силистра, „Отец Паисий – 1942“ от с. Кайнарджа, Дневен център за възрастни хора с увреждание от с. Средище, община Кайнарджа.
Няма сигурни документи, че селото е с двеста и трийсет годишна история. Но в летописната книга на училището е записано, че в селото преди 1800  година са живели само турци и то е носело името Караново. Днес в Краново живеят  100 души  и има само две деца в училищна възраст.
Един от най-старите хора в селото е фронтовакът Йордан Желев – на 91 години. Две жителки на селото са  на преклонната възраст  92 години.