Силистренско се готви за атаката на морбили, издирват децата без имунизации

През миналата година е незадоволителен имунизационният обхват с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола на децата на 13 месеца и на 12-годишните в Силистренско, показва справка от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Силистра. За децата на 13-месечна възраст обхватът е 91%, а на 12-годишните – 87% при оптимален 95 на сто и повече.

Във връзка със създалата се обстановка в страната и незадоволителния обхват е необходимо личните лекари да издирят неимунизираните и незабавно да ги ваксинират. Родителите на неимунизирани деца, навършили 13-месечна възраст трябва незабавно да посетят личния лекар на детето за имунизация и да направят справка за извършена имунизация на 12-годишни деца. Когато член на семейството се завърне от страна, в която има епидемия от морбили, не трябва да осъществява контакт с деца под 13-месечна възраст поне в първата седмица от своето завръщане, съветват специалистите. Въвеждат се и мерки за овладяване на заболяването в лечебните заведения.

Справка от РЗИ в Силистра показва, че от 1988 до 2018 г. са регистрирани два епидемични периода в Силистренска област. Първият период е през 1992-1993 г. с 376 болни от морбили и вторият – 2009-2010 г. с 228 болни. Последната епидемия от 2009-2010 г. е обхванала предимно деца с нередовен имунизационен статус от ромската общност. До 18-годишна възраст са били 80% от заболелите. Най-висока заболяемост е регистрирана в общините Кайнарджа, Дулово и Алфатар. Обхванати са шест от седемте общини на Силистренска област.

Поради изключително високия заразен индекс на заболяването и недостатъчно високия имунизационен обхват от РЗИ в Силистра се въвеждат мерки в лечебните заведения. Всички специалисти в заведенията за извънболнична и болнична медицинска помощ да имат клинична насоченост за максимално ранно откриване на болните и поставяне на диагнозата, като своевременно предприемат необходимите действия по съобщаване, регистрация, изолация и лечение на заболелите. При възникнали случаи със симптоми на морбили болните да се насочат за консултация с инфекционист, като хоспитализацията им ще се осъществява по негова преценка. Във всички лечебни заведения трябва да се прилагат стриктно противоепидемични мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили и да се предприемат всички необходими предпазни мерки при инфекции, предавани по въздушно-капков път.

Медицинският персонал в отделенията на заведенията за болнична помощ, където ще се обслужват болни с морбили или съмнително болни, трябва да бъде имунизиран с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит, рубеола. На първите пациенти със съмнение за морбили, които нямат установена епидемична връзка с потвърден случай на заболяването, трябва да се взема кръвна проба за серологично изследване и доказване на диагноза „Морбили“.