Силистренци дишат чист въздух

Подобрение в качеството на атмосферния въздух в Силистра, Русе и Разград е отчетено през второто тримесечие на настоящата годината, съобщ

Подобрение в качеството на атмосферния въздух в Силистра, Русе и Разград е отчетено през второто тримесечие на настоящата годината, съобщиха от РИОСВ… Оттам допълниха, че са регистрирани само 4 незначителни превишения на фини прахови частици в  Русе, средно 1,5 при норма от 50 мг/куб. м.
Данните са от изготвения доклад съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, който се базира на измерванията на системите за непрекъснат мониторинг на въздуха в Русе и Силистра, които отчитат концентрациите на серни и азотни оксиди, бензен, въглероден оксид, фини прахови частици и озон, обясниха екоекспертите. Според тях, за качеството на атмосферния въздух в Разград се получават данни от подвижната лаборатория за имисионен контрол, която не е отчела отклонения на следените показатели за същия период.
Чистотата на въздуха се дължи на изпълнение на общинските програми, отнасящи се до чистотата на атмосферния въздух, в т.ч. почистване на пътните артерии, оросяването им  и контрол над строителните обекти, категорични са от екоинспекцията.  По предписания на РИОСВ Държавната автомобилна инспекция контролирала постоянно превозването на насипни товари, което също имало отношение кам запрашаването на въздуха.