Силистренци харчели най-много за храна и безалкохолни

Доходът средно на човек от домакинство през първото тримесечие на тази

Доходът средно на човек от домакинство през първото тримесечие на тази година е 887 лв., като спрямо същия период на 2009-а се повишава с 5,7 на сто, показват данните на НСИ. Най-голям е доходът средно на човек от домакинство в София – 1159 лв., следвана от Варна – 919 лв. и Стара Загора – 909 лв. Най-нисък е доходът средно на човек в Търговище – 742 лв., Благоевград – 751 лв., Кърджали – 751 лв. Основният източник на доходи е работната заплата, която формира 51 на сто от общия доход, но относителният дял на този източник намалява с 5-процентни пункта спрямо същия период на миналата година. Увеличава се относителният дял на доходите от пенсии, който достига до 31,4% през първото тримесечие на 2010 г. срещу 27% година по-рано.
През първото тримесечие на 2010 г. средно на лице от домакинство са изразходвани 764 лв., което е с 3,5 на сто повече в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Основна част от разходите (около 86 на сто) са потребителски, а 3,5 на сто са разходите за плащане на данъци през първото тримесечие на 2010 г. (3,6% през първото тримесечие на 2009 г.). Най-голям общ разход на човек от домакинство е реализиран в София – 976 лв., Стара Загора – 793 лв., и Варна – 785 лв., а най-малък – в Търговище – 616 лв., Добрич – 631 лв., и Разград – 637 лв. През първото тримесечие на 2010 г. се запазва относителният дял на разходите за храна от общия разход на домакинствата около 36 на сто. Най-голям относителен дял заемат разходите за храна и безалкохолни напитки от общия разход на домакинствата в областите Кърджали – 41,5 на сто, Силистра – 40,3%, и Кюстендил – 40,1 на сто, а най-малък е той в Плевен и София – 34,6 на сто, и Русе и Велико Търново – 35,3%.

Снимка – Интернет

1 thought on “Силистренци харчели най-много за храна и безалкохолни

  1. Тая стъкмистика ни е ясна- още от тодорово време. Паралел 44 има предвид сигурно на доакинство, а не на глава от населението… За алкохолно много малко българи плащат – щото си правят сами. Плаща се само за бира и по ресторанти.

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.