„Синя стая“ за изслушване на деца създаде в Силистра Окръжният съд

Министерството на правосъдието изгради и оборудва „Синя стая“ към Окръжния съд в Силистра, съобщи пресцентърът на институцията. Двете стаи са оборудвани и ремонтирани с финансиране от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по Проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца”. В цялата страна по проекта са създадени около 25 такива специализирани помещения.

Община Силистра и Общинският съвет оказаха съдействие, като предоставиха безвъзмездно помещения, в които да бъде реализиран проектът, в т.нар. сграда на бившата стоматологична поликлиника в града.

„Благодарение на този проект разполагаме със специализирано помещение за щадящо изслушване на деца в досег със закона, където психолози и експерти, обучени за работа с деца, могат да разговарят с малолетни и непълнолетни в предразполагаща обстановка“, коментира председателят на Окръжния съд Людмил Хърватев.

Предвидена е възможност за присъствие на съдии, прокурори, полицейски служители, адвокати и други хора в помещението за разпити, а също така и възможност за наблюдаване от съседно помещение, без да бъде смущавана работата с децата.

„Синята стая“ има две помещения, всяко с отделен вход, свързани с обща стена, част от която е с т.нар. венецианско стъкло, и може да бъде ползвана при разпити по съдебни дела, в досъдебните производства, и от социалните служители в определени случаи.

Окръжният съд при необходимост ще осигури организацията и координацията за ползването на „синята стая“ от всички институции, които работят с деца“, допълни още Людмил Хърватев.