Спират последните курсове на линиите №2 и №2А

Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че временно, до отмяна на извънредното положение автобусните линии от общинската транспортна схема 2 и 2А, съответно – Силистра-Айдемир и Силистра-Айдемир-кв. „Татарица“ няма да изпълняват часовете на тръгване – от кв. „Татарица“ – 20,00 ч. и от Силистра – 20,30 ч. Това са последните часове от графика на превозвача.

При последващи промени в изпълнението на автобусни линии, Общината ще информира допълнително.