Спират финансовото подпомагане на крайно нуждаещите се от Силистра?*

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги разгледа 20 мол

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги разгледа 20 молби на граждани от община Силистра за отпускане на еднократна парична помощ, чийто максимум е 400 лева, на своето редовно заседание…
Одобрение получиха 18 молби на гражданите, като две от тях бяха отхвърлени, тъй като подалите заявления са били подпомагани от съвета и съгласно правилника му за работа не могат да бъдат подпомогнати втори път.
Председателят на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги и заместник-кмет Светлана Боева сподели, че финансовият ресурс за обезпечаване на одобрените молби от последното заседание възлиза на близо 6000 лв. Средствата ще бъдат осигорени само ако местните депутати одобрят на своята предстояща сесия актуализация на бюджета на Обществения съвет от 15 000 лв, тъй като четири месеца преди края на финансовата 2009 година бюджетът му по социално подпомагане е изчерпан. Към 31 август изразходените средства за еднократни помощи са в размер на 19 154 лева при годишен бюджет 20 хиляди лева.
Според председателката на съвета и зам. -кмет в община Силистра Светлана Боева, ако не бъде актуализиран бюджетът, съветът на практика трябва да преустанови финансовото подпомагане за крайно нуждаещи се жители на общината, и то в момент, когато все по-голям става броят на хората, нуждаещи се от тези, макар и еднократни, социални помощи.
Сред одобрените молби на последното заседание са за осигуряване средства за социално слаби семейства, за да изпратят децата си на училище, скъпо струващо лечение на хора с ниски доходи и за погребения на самотно живеещи и крайно бедни хора на общината.. Минималният размер на отпусканата еднократна помощ е 205 лева, а максималният е 400 лева.
За това как се развива най-новата социална услуга в Силистра „Защитено жилище”, отчет направи ръководителят на Общинската служба за социални услуги Боряна Балушева. Към 31 август 2009 година настанените в защитеното жилище са пет момчета от Дома за деца, лишени от родителски грижи”Димчо Дебелянов”.
Срокът на услугата е една година и ако има индикации, че лицето не се е адаптирало към независимия живот, то може да се удължи договорът му – допълни Боряна Балушева.

Текст – в. „Дръстър прес“, заглавието е на редакцията