Спортното училище се нареди сред иновативните училища в страната

Три силистренски училища – Езиковата гимназия „Пейо Яворов“, Спортното училище „Дръстър“ и Природоматематическата гимназия „Св. Климент Охридски“ са одобрени с решение на Министерския съвет за иновативни училища в България за учебната 2019/2020 г. Двете гимназии вече традиционно са обявявани за иновативни, а за пръв път за такова бе одобрено Спортното училище.

В решението за иновативни са посочени 395 училища от 133 населени места от 111 общини в 28 области, одобрени от Комисията за иновативните училища. Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на образованието и науката проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците. Иновациите са свързани с разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване. Иновативните процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години.