Д-р Юлиян Найденов в Сребърна: „В работата си като кмет ще наблегна на неотложните проблеми”

Кандидатът за кмет на община Силистра д-р Юлиян Найденов, заедно с кандидатите за общински съветници издигнати от ГЕРБ д-р Мария Стойчева, Николай Димов, Константин Стоилов, д-р Константин Попов, Марияна Николова, Николай Николов, Валентин Перчемлиев, д-р Здравко Горанов, Ва

Кандидатът за кмет на община Силистра д-р Юлиян Найденов, заедно с кандидатите за общински съветници издигнати от ГЕРБ д-р Мария Стойчева, Николай Димов, Константин Стоилов, д-р Константин Попов, Марияна Николова, Николай Николов, Валентин Перчемлиев, д-р Здравко Горанов, Васил Боранов, Мая Храланова и Пламен Чочев посетиха  село Сребърна. В срещата участва и народният представител от ГЕРБ Стефан Господинов.
Доктор Найденов запозна присъстващите с основните приоритетите в своята програма касаещи справяне с ширещата се безработица, привличане на инвестиции, подобряване сигурността на гражданите, както и работа по евро-проекти с цел привличането на инвестиции за Силистра и региона. Според него трябва пълноценно да се използват природните дадености на селото и  резерватът „Сребърна”. В тази насока е работено и ще продължи да се работи.
Народният представител Стефан Господинов посочи основните моменти в работата на правителството през последните две години, направи своеобразен отчет за работата си в парламента и отговаря на въпроси на присъстващите. Те от своя страна поставиха въпроси свързани с увеличаването на пенсиите и трудовите възнаграждания.


Пред кандидатите за кмет и общински съветници от ГЕРБ бяхо поставени въпроси свързани с незавършената канализация и пречиствателна станция в селото, нефункциониращия природонаучен музей при резервата „Сребърна”, както и лошите пътища.
Доктор Найденов посочи, че няма да дава на никого напразни обещания. В работата си като бъдещ кмет, той ще наблегне на най-належащите и неотложни проблеми.
За сребърци бе радстна новината, че на 17 октомври селото им ще бъде посетено от министър Нона Караджова.