Старейшините в Силистра опростиха борчове за над 80 000 лева

Об

Общинският съвет в Силистра опрости дългове на бивши наематели на общинско имущество за над 80 000 лева. Това стана на… последната сесия на местните старейшини в края на миналата седмица. Според съветници, причината за опростяването била в изтеклия погасителен срок.
При анализ на разчетите финансовите специалистите установили, че определен размер от вземанията са станали на практика несъбираеми, поради изтекла погасителна давност, на основание сроковете, определени от Закона за задълженията и договорите. Това наложило от кметството да предложат на съветниците да опростят тези борчове, които били основно за ток и вода на наематели на общинско имущество.
„До момента размерът на просрочените вземания е близо 3 млн. лв., от които 167 хил. лв. от наематели на общинско имущество, 159 хиляди лв. от наематели на общински жилища и 2 795 802 лв. – недобори, дължими по Закона за местните данъци и такси“, допълниха общинските финансови експерти.