; Стартираха два национални конкурса за Биосферен парк „Сребърна“ | ПАРАЛЕЛ 44 __ ПОРТАЛЪТ
 
|

Стартираха два национални конкурса за Биосферен парк „Сребърна“

Във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе обяви два национални конкурса. Те са за проекти на графичен знак /лого/ и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

В конкурсите могат да участват ученици от гимназиален курс на обучение, студенти и художници. Графичният знак, който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна“, бланки, печатни материали, информационни носители и сувенири.

Представените проекти трябва да са изготвени само за целите на този конкурс и да не са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт или услуга. Предложенията за рекламен слоган трябва да са лесни за произнасяне и запаметяване. Текстът трябва да е кратък, като в него да фигурира задължително Биосферен парк „Сребърна“. Крайният срок за предаване на творбите е 16 септември. Резултатите ще бъдат обявени на 20 септември – „рожденният ден“ на защитената територия. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди.

РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурсите като им отправя покана да почерпят вдъхновение от уникалната природа на „Сребърна“.

Условията на конкурсите са публикувани на интернет страницата на екоинспекцията: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Коментирайте

Правила за коментиране