Стартира Десетият национален конкурс „Морето, морето, морето…”

Konkurs MoretoСтартира Десетият национален конкурс за поезия и проза и за компютърна рисунка „Морето, морето, морето…”, организиран от Регионалния инспекторат по образованието, Общината, Общинския детски комплекс /ОДК/ и сдружението „Литературно общество” във Варна. В него могат да участват учениците от 1 до 12 клас от цялата страна, както и българчетата, живеещи в чужбина.

В раздела за литературно творчество всеки се представя с по 3 стихотворения и/или с 1 произведение в проза до 4 страници. Към тях се прилагат данните на автора: трите му имена, адрес, телефон, имейл, клас, училище, извънучилищно звено, школа, клуб и т. н.

От своя страна компютърните рисунки трябва да са до 5 броя и да бъдат създадени чрез графична програма по избор във формат А4.

Творбите не трябва да са публикувани в интернет или в печатно издание, иначе ще бъдат дисквалифицирани. Те се изпращат най-късно до 5 ноември на имейлите odk.literature@gmail.com /за литература/ и odk.picture@gmail.com /за рисунка/, като може да се участва и в двата раздела едновременно. Ще последва оценяването им от компетентно жури, което ще публикува протоколите от заседанието си в сайта на ОДК www.odk-varna.com Там ще бъде посочено и конкретното място за церемонията по награждаването, насрочена за 28 ноември във Варна.

Повече подробности могат да се научат от сайта на ОДК във Варна, споделиха от Младежкия информационно-консултантски център в Силистра, заел се с разгласата на конкурса в нашия регион.