Стартира Националният любовно-винен поетичен конкурс

Общинският отдел „Култура“ и Литературно сдружение „Реката и приятели“ обявиха старта на Осемнадесетия Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов“. Традиционната надпревара в рими е за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Денят на Св. Трифон Зарезан и Св. Валентин. Конкурсът е под патронажа на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов

Конкурсът е анонимен, а право на участие имат поети над 18 години. Желаещите да участват трябва да изпратят до 11.02.2019 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение. В него да има и малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното.

Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със заповед на кмета на община Силистра. Ще бъдат връчени три парични награди: първа – 200 лв., втора – 150 лв. и трета – 100 лв. Наградата на Литературно сдружение „Реката и приятели” е 100 лв.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса. Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 21.02.2019 г., 17,00 ч. в заседателната зала на община Силистра.

Адресът за получаване на стихотворенията е: гр. Силистра – 7500, ул. „Симеон Велики” №33, Община Силистра, стая 314, за конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”. Справки и допълнителна информация: тел: 086/816 273, e-mail: [email protected]