Съветниците от група „Гражданско единство” настояват за изясняване обстоятелствата около ареста на журналиста на свободна практика Димитър Пецов

Поради повишения обществен интерес, ние групата общински съветници от „Гражданско единство”  излизаме с позиция относно случая с ареста на журналиста  на свободна практика Димитър Пецов. Обезпокоени сме от обстоятелствата около задържането му по подозрение в притежанието на наркотични вещества.

Настояваме Полиция и Прокуратура да се произнесат в кратки срокове и да разсеят възникналите съмнения. Ако подозренията са основателни, то нека бъде приложен законът, със съответната му строгост,  но ако действията на полицейските служители са били неоснователни и не бъдат дадени отговори на възникналите в обществото въпроси около законността   им, то тогава трябва да бъде понесена отговорността за загубата на доверие в институцията.

Безпокойството ни е провокирано от „случайността” на случващото се, а именно журналистически разследвания срещу липсата на прозрачност в управлението на Силистра,  последвани от полицейски арест на журналист при съмнителни обстоятелства.

Вярваме че, правораздавателните органи ще извършат своята работа в съответствие със законите в страната ни и в интерес на истината!

Нека не забравяме, че всеки е невинен до доказване на противното и всякакви неморални опити за уронване престижа на член на гражданското ни общество  трябва да бъдат порицани!