С „лъвски“ скокове младите строители почетоха делото на Васил Левски

Състезанието по „лъвски“ скокове винаги предизвикват емоции сред младите строители

За десета поредна година възпитаниците на Професионалната гимназия по строителство „Пеньо Пенев“ в Силистра проведоха състезание по „лъвски“ скокове. Спортната проява бе в чест на 147-годишнината от гибелта на Васил Левски и в нея взеха участие 12 млади строители.

Под ръководството на преподавателите си Николай Тодоров и Доню Димитров младите строители показаха силата и ловкостта си в скачането от място. „Лъвските“ скокове са традиционна инициатива в Строителната гимназия и се провеждат на всеки 19 февруари.

Николета Иванова, Дария Христова и Габриела Янакиева станаха първите три момичета в състезанието. При момчетата първи стана Миро Манолов, втори е Марчел Петров, а трети Петър Русев.

Директорът на гимназията инж. Георги Аврамов осигури финансови награди за победителите в състезанието.

Урок по история и литература в памет на Левски в един час проведоха учениците в Механото

Професионалната гимназия по механотехника „Владимир Комаров“ също отбеляза годишнината от гибелта на Апостола на свободата. В училището се проведе урок едновременно по история и литература. В урока бяха използвани части от книгата на Неда Антонова „Първият след Бога“. Беше направен междутекстов анализ на одата „Левски“ на Иван Вазов с други произведения, изграждащи образа на Апостола. Зададени бяха въпроси за предателството, смъртта и светостта на героя. Със съдействието на Регионалната библиотека в часа бяха изложени книги, публикации и снимки.