С над 10% са намалели членовете на БЧК в Силистренско за година

BCK otcet (8)В Силистра се проведе Общото събрание на Областната организация на БЧК. Бяха представени отчет на червенокръстката организация за дейността през 2015 г. и план за работата през 2016 г. Гости на силистренските си колеги бяха проф. Здравко Маринов, зам.-председател на Националния съвет на БЧК и Мария Христова, председател на Българския младежки Червен кръст.

1176 деца и възрастни от уязвими групи е подпомогнала през 2015 г. червенокръстката организация, съобщи зам.-председателят на Областния съвет на БЧК Пепа Добрева. На обща стойност над 18 000 лева са получените през 2015 г. две хуманитарни пратки. През годината от фонд „Милосърдие“ са подпомогнати две семейства, а във връзка с наводнението в село Долец, община Дулово, незабавно с храна и вода са подпомогнати пострадалите семейства.

В доклада бе споделено задоволство от взаимодействието с държавните и общински власти, с различни институции – партньори в организационната, социална и мениджърска дейност на областната структура на БЧК, осъществявана от екипа на секретариата с директор Маргарита Касабова. Като цяло БЧК-Силистра получи висока оценка за дейността си, но не бяха пропуснати и проблемите. През 2015 г. членовете на Областната организация на БЧК са 5579, като се отчита спад в членския състав с 574 члена, спрямо 2014 г, което е над 10%.

Общинските организации в Тутракан и Главиница се връщат на позициите си от предходни години с увеличение, съответно със 130 и 300 членове. Кайнарджа и Алфатар запазват устойчивост. Алфатарската организация израсна през годините, както в членската маса, така и в организационното си развитие. Спад на членовете има в общинските организации в Дулово и Ситово, но най-чувствително е намалението в общинската организация в Силистра.

Спадът на членския състав е логическо следствие от ежегодното намаляване на населението с по 1000 души през последните 10 години за областта, водещо до трайно обезлюдяване и трайна миграция, както и увеличаване на смъртността поради застаряване на населението. Закриването на производства, съкращаване на служители и работници във фирмите води от друга страна също до процес на закриване на дружества и намаляване на броя на членовете.

Слабо развитата икономика, задълбочаващият се демографски проблем, ниската заетост и висока безработица, натурализиране на доходите, водят до сериозни рискове от социално изключване на големи групи от хора, в резултат на което броят на нуждаещите се от подпомагане и подкрепа граждани многократно се увеличава, бе изводът от отчетния доклад.