С над 6 милиона строим 7,4 км велоалеи, 60 велосипеда ще караме безплатно

С ремонт на 475 метра от улица „Никола Вапцаров“ в Силистра стартира трансграничният проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“.

Общата безвъзмездна европейска финансова помощ по проекта е 7 896 727,80 евро, като средствата, които ще получи община Силистра са 3 062 136 евро. Водещ партньор по проекта е община Наводари, а община Силистра е партньор. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Основните дейности, които ще бъдат реализирани по проекта в община Силистра са изграждане на почти 7,4 км мрежа от велоалеи, монтиране на 7 велостоянки. Ще бъдат купени 30 електрически и 30 стандартни велосипеди. В Силистра ще бъде построен соларен паркинг за електроавтомобили. Ще бъде направен ремонт и реконструкция на отсечка от вътрешната улична мрежа – част от ул. ,,Никола Вапцаров“ от кръстовището на ул. ,,Симеон Велики“ до кръстовището на бул. ,,Велико Търново“ с дължина – 475 м.

По проекта ще се разработи съвместна стратегия за екологично чист транспорт в трансграничната зона Наводари – Силистра и ще се издаде съвместен туристически наръчник.