С народна топка отбелязваме Деня на толерантността

С турнир по народна топка в Силистра ще бъде отбелязан Международният ден на толерантността – 16 ноември. Спортното събитие се организира от община Силистра, Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Турнирът ще се проведе в навечерието на празника на 15 ноември, петък от 14,00 ч. в салона на ОУ „Иван Вазов”.

Състезателите са от 4 и 5 клас на основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ в селата Калипетрово и Брадвари, ОбУ „Св. Климент Охридски“ – с. Проф. Иширково и ОУ „Иван Вазов“ Силистра.

Проявата е част от инициативите в Плана за подкрепа на интеграционните политики на община Силистра за периода 2015 – 2020 г. Целта на турнира е чрез спорт да бъде повишена културата на подрастващите срещу агресията, насилието, нетолерантността и за стимулиране развитието на състезателния им дух, екипност и разбирателство.

За всички участници община Силистра е осигурила подаръци и лакомства.