Тенденция за застаряване на членовете си отчете КТ „Подкрепа“

Славянка Василева – досегашен председател на Синдикалния регионален съюз към КТ ”Подкрепа” в Силистра бе преизбрана на този пост по време на Деветата отчетно-изборна конференция.

През този мандат основната задача на организацията е да закрепи и да увеличи синдикалното присъствие в региона, е казала в отчета си Славянка Василева.

Организацията има 474 членове и 23 синдикални секции. Изградени са структури във ”ВиК”, „Български пощи”, БТК, ЗММ „Стомана”, РЗОК, „Синева”, „Оргтехника”. В синдикат „Образование” има 301 членове. В община Кайнарджа е изграден Общински синдикат „Образование” с членове от училищата в с. Голеш и с. Средище. Създадени са 2 нови синдикални секции в община Дулово – на общинската администрация и в РПК „Наркооп”.

Отчита се трайна тенденция за застаряване на членовете. Младите хора не се завръщат по родните места след завършване на своето образование или си намират по-добре платена работа в големите градове и в чужбина. Все още има общини и населени места, където трябва да се изградят структури – Тутракан, Главиница, Ситово. Синдикалната организация е в добри партньорски отношения с бюрата по труда, Инспекцията по труда, областната и общинската администрации в Силистра.

Колективното трудово договаряне е важен елемент в политиката на синдиката. В синдикат „Образование”, където са и най-много от членовете, има браншови колективни трудови договори и колективни трудови договори на ниво работодатели. Работи се и за подписване на общински колективен трудов договор от синдикат „Образование” и община Силистра. Направени са и две открити приемни в Дулово и Силистра с учители и д-р Юлиян Петров – председател на синдикат „Образование”. Много учители от региона успешно са защитили квалификационни степени по различни направления.

Благотворителността не е чужда на членовете, подпомогнали финансово членове на синдиката или техните семейства при здравословни проблеми и участвали в благотворителни акции за деца.