Трагично е състоянието на детското и ученическо хранене в Силистренско

По данни на Регионалната здравна инспекция в Силистра, предоставени наскоро на медиите, за резултатите от систематичния здравен контрол и извършената оценка на храненето на децата и учениците в организираните колективи на област Силистра през миналата година са проверени общо 120 обекта – детски ясли, детски градини, училищни столови и училищни бюфети. В 30 детски градини, 7 училищни столови и 5 училищни бюфета са извършени оценки на здравословното хранене.

В училищата на община Силистра храната се доставя в еднократни опаковки, тъй като не са осигурени условия за затопляне на храната, нито трапезна посуда и прибори за многократна употреба. Нарушен е основен принцип на добрите производствени и хигиенни практики – готовата храна да се транспортира в термофорни съдове, при необходимия температурен диапазон на приготвената храна, за който да се спазва документална проследимост, смятат специалистите. Според тях еднократните опаковки се деформират от високата температура на готовата храна и носят риск за здравето на децата, а продължителното съхранение при неприемливи условия носи риск и от хранителни отравяния.

При проверките в детските градини изготвените дневни и седмични менюта често не съответстват на здравословните изисквания. При проверките е установено, че не се спазват среднодневните продуктови набори за плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти и богати на белтък храни /риба и бобови храни/, не се предлага ежедневно салата от зеленчуци и мляко /кисело или прясно/, не се предлага ежеседмично риба, предлагат се пържени храни. От лабораторните изследвания на взети проби готова храна е установено, че не се спазва ограничаването за сол и захар в ястията, не се спазва влагането на мазнини.

Установени са и несъответствия от проверките в училищата. Има несъответствия на влаганите хранителни продукти /в по-малки количества/, или не се влагат подправки и мазнини, съобразно обявената рецепта от Сборника с рецепти. Не се предлагат ежедневно зеленчуци като салата към обяда, не се предлага ежеседмично риба, допуска се повторяемост на ястията в седмичното меню, предлагат се пържени храни /риба, кюфтета, мекици или филии/, сочат проверките.

От лабораторните изследвания на взети проби готова храна е установено, че не се спазва ограничаването за готварска сол в ястията, не се спазва влагането на мазнини в ястията.

В ученическите бюфети не се предлагат 100 процента натурални плодови и зеленчукови сокове, тестени закуски и хлебчета за сандвич от пълнозърнесто брашно, плодове. При проверките в училищата на община Силистра е установено, че не се предлага тристепенно меню за обяд /супа, основно ястие, десерт/, който трябва да бъде не по-малко от 30% от целодневния енергиен прием, не се постига нормата за среднодневен енергиен прием, съответстващ на препоръчителната норма за обедно хранене, ежедневно не се предлага на учениците поне по една от следните групи храни – плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, храни богати на белтък, не се предлагат пълнозърнести храни /хляб, ориз, макаронени изделия и др./. Освен това храната не се доставя в термофорни съдове, осигуряващи съхранението й при температура над 63 градуса до нейното сервиране и не са осигурени разливочни и подходящи трапезна посуда и прибори за сервиране на доставяната храна в столова, сочат проверките.