Трудно работят екипите за обхват на учениците в училище в Силистренско

Все още има трудности в работата на 34-те екипа за обхват на учениците в училище в Силистренско. Засега най-трудно се работи в община Кайнарджа, смятат специалистите. Най-голям брой случаи има в община Дулово, но там са и най-много учениците. Висок е процентът на случаи и в община Ситово. Пример за добри практики е община Главиница.

Това съобщиха от областната администрация в Силистра след заседание на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Според статистиката през завършилата учебна година има 42 деца под 16 години, отписани от училище. За следващата учебна година 72 са седмокласниците, които досега не са се записали в 8-ми клас. От тях 27 са с поправителни изпити.

До 30 юли предстои междуинституционалното уточнение на базата данни за предстоящата кампания преди началото на учебната 2019-2020 г. До 20 август ще върви регистрацията на подадените случаи от периода март – юни, за да започне работата на екипите по тях след 21 август.