Увеличават се учениците и учителите в дистанционното обучение

Училищата в Силистренска област продължават да предлагат дистанционни консултации и обучителни дейности за учениците от първи до 12 клас, съобщиха от Регионалното управление по образование в града. Обхват на ученици от 90 до 100% има в 23 училища от общо 45. Делът на обхванатите ученици нараства от 87,5% от общия брой миналата седмица на 89,24% към 25 март. Все още не могат да бъдат обхванати ученици, които нямат интернет и/или устройства.

Нараства и дялът на учителите, които се включиха в дистанционните форми на общуване и обучение – от 91,4% за миналата седмица на 94,5% тази. В 34 училища се предлагат и дейности за ученици със специални образователни потребности. Само 1 училище с 26 ученици напълно не може да осигури дистанционно обучение в електронна среда, но се очаква да се включи през новата седмица.

Организацията се създава децентрализирано по училища. Не се налагат общи модели и подходи, за да може всяко училище да отчете спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от училищата за избрания подход и организация.