Удариха първата кирка на площад „Албена”

Първа копка на проекта за ремонт на площад „Албена” за над 2 260 000 лева по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 година” бе направена в града от кмета д-р Юлиян Найденов, заместника му инж. Тихомир Борачев, автора на проекта и фирмата-изпълнител. Безвъзмездната финансова помощ е 1 924 411 лв., а 339 601 лв. са съфинансиране от националния бюджет. Продължителността на проекта е 21 месеца от датата на сключване на договора. Според информационната табела на проекта финалната му лента трябва да се пререже на 4 октомври 2018 г.

Основните дейности в проекта са свързани с реконструкция и рехабилитация на алейната мрежа, тротоарни настилки, възстановяване на водното огледало и паметника „1800 години Силистра“, създаване на детска площадка за деца от 3 до 12- годишна възраст и зони за отдих. Ще бъдат изградени велоалея, ще се монтира видеонаблюдение и енергоспестяващо осветление и ще се осигури достъпна среда за хора с физически затруднения.

Строително-монтажните дейности ще се извършват на площ от над 30 декара. Предвижда се да бъдат засадени 37 иглолистни и 39 широколистни дървета, 1039 вечнозелени, 1097 цъфтящи и 23 увивни храсти. На останалата дървесна растителност ще се извърши повдигане на короните за по-добра осветеност и безопасност.

Проектът включва и реконструкция на кръстовищата пред жпгарата и бензиностанцията на входа на града. Предвидени са дейности за създаване на достъпна архитектурна среда – понижаване на бордюрите на уличното платно, поставяне на тактилни настилки в зоните на кръстовищата и пешеходните пътеки. Според специалистите ще се постигне и по-голям ефект с вече осъществения проект за възстановяване на западната и източната зона на Дунавския парк на Силистра и на централния градски площад.

2 thoughts on “Удариха първата кирка на площад „Албена”

  1. Поне една градска тоалетна да бяхте проектира ли.

    Палец нагоре 6 Палец надолу 0

  2. То тоалетната след това трябва да се чисти а тез строители не ги интересува какво ще стане и 20 мин след приключването на обекта. Мирогледа им е до края на комисионната, която ще гушнат.

    Палец нагоре 10 Палец надолу 0

Comments are closed.